Kehittäminen

Sibelius-Akatemia kehittää aktiivisesti sekä omia ydintoimintojaan että osallistuu kehittämiseen ja innovaatioihin tähtääviin yhteistyöhankkeisiin. Tämän tuloksena syntyy uusia taiteellisen toiminnan, tutkimuksen ja koulutuksen muotoja ja sisältöjä.

Koulutuksen kehittäminen

Koulutuksen kehittämisessä ajankohtaisinta on taideyliopiston synnyttämisen tuomiin uusiin avauksiin ja koulutuksellisiin synergiamahdollisuuksiin reagoiminen. Tätä tukee koulutusrakenteen uudistaminen, jonka tuloksena Sibelius-Akatemian kandidaatti- ja maisterikoulutus järjestetään 1.1.2012 alkaen oppiainepohjaisesti. Lisätietoja koulutusrakenneuudistuksesta löytyy Projektit ja hankkeet -sivulta.

Meneillään on myös koulutuksen palautemenetelmien kokonaisuuden vaikuttavuuden, kattavuuden ja käytettävyyden kehittäminen.

Pedagogiikan kehittäminen

Pedagoginen ajattelu Sibelius-Akatemiassa -tutkimushankkeen tarkoituksena on kartoittaa pedagogista ajattelua Sibelius-Akatemiassa: tunnistaa pedagogiseen ajatteluun ja kehittämistyöhön liittyvät ydinalueet ja ongelmat sekä analysoida soitinpedagogiikan ja koulun musiikinopetuksen erityispiirteet ja toisaalta yhteiset intressit. Lisätietoja hankkeesta löytyy Projektit ja hankkeet -sivulta.

Täydennyskoulutus

Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus on asiakaslähtöinen ja innovatiivinen musiikin täydennyskoulutuspalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Täydennyskoulutus tarjoaa kehittämis-, koulutus- ja tutkimuspalveluita musiikin, kulttuurin ja opetusalan ammattilaisille, yrityksille ja organisaatioille. Lisätietoa täydennyskoulutuksen hankkeista löytyy täydennyskoulutuksen sivuilta.

Jatkokoulutus

Tohtorikoulutuksessa on siirrytty kahden tohtorikoulun malliin. Näiden virtuaalisena yhteistyöelimenä toimii Tohtoriakatemia, jonka yksi keskeisimpiä tehtäviä on kehittää ja koordinoida operationaalisella tasolla tohtorikoulujen opetusta. Uuden mahdollisuuden tohtorikoulutuksen kehittämiselle ja organisoitumiselle tarjoaa perustettava Taideyliopisto ja sen mukana vahvistuva yhteistyö kolmen taideakatemian tohtorikoulutuksessa.

Tutkimus

Vuosien 2011–2012 vaihteessa toteutetaan tutkimuksen sisäinen vertaisarviointi, jonka tuloksien pohjalta voidaan laatia uusia kehittämissuunnitelmia Sibelius-Akatemian tutkimustoiminnan kehittämiseksi. Tässä yhteydessä mm. päivitetään Sibelius-Akatemian tutkimuspoliittinen suunnitelma.